Dây Nối Dài Đèn Năng Lượng Mặt Trời Gelta FZA - FZB 0.5mm2

Dây Nối Dài Đèn Năng Lượng Mặt Trời Gelta FZA – FZB 0.5mm2

45.000 

  • Chiều dài: 3 mét
  • Tiết diện dây: 0.5mm2
  • Tương thích: Gelta FZA + FZB Series
  • Bảo hành: không