Dây Nối Dài Đèn Năng Lượng Mặt Trời Gelta FZA - FZB

Dây Nối Dài Đèn Năng Lượng Mặt Trời Gelta FZA – FZB

Xem chi tiết

  • Chiều dài: 3 mét
  • Tiết diện dây: 0.75mm2
  • Tương thích: Gelta FZA + FZB Series
  • Bảo hành: không